[ BOOK ] ♪ 4 pory mroku ⚈ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Bardzo zawiod am si na tej ksi ce Przeczyta am j szybko, marzy am o tym, e odk adam j na p k i nigdy do niej nie wracam Uda o mi si , przem czy am si i j sko czy am Pierwsze opowiadanie jest bardzo dobre, jednak im dalej tym gorzej, a w ko cu stopie tragiczno ci jest krytyczny Znowu wybra am ksi k po ok adce m j b d Ocena jest taka wysoka tylko przez wzgl d na pierwsze opowiadanie Nie polecam. To co najbardziej zwraca uwag u Pali skiego to bardzo adny, poetycki styl Cho by dla niego warto po 4 pory si gn Same opowiadania to takie historie z dreszczykiem i prezentuj one raczej r wny poziom nie podoba o mi si tylko to z wampirem Najbardziej wybija si chyba zawieraj cy kilka mocnych scen Judasz z krwi i ko ci.Inspiracje Kingiem miejscami wida a zbyt wyra nie, tak e fanom Amerykanina powinno si spodoba Niez y debiut i czekam na wi cej. [ BOOK ] ☸ 4 pory mroku ⚆ W Ciemno Ci Nie Widzi Si W Asnych D OniDzie W Dzie Pokornie Zak Adasz Ciasny Ko Nierz Istnienia Prze Uwasz, Trawisz, WydalaszPoma U, Niezauwa Alnie Lepniesz Na Ohyd Codzienno CiLudzie Wok Z Eraj Si Nawzajem Tym, Kt Rzy R Najszybciej Stawia Si PomnikiRzeczywisto Coraz Mocniej Zaciska Si Na SzyiDebiutancki Zbi R Opowiada Mistrza Metafory, O Kt Rym Ukasz Orbitowski Napisa Momentami, Pali Ski Jest Kingowski Po Ob D, Ale Jego Tekst Przera A Nieludzk Zwyczajno Ci Potworno Przyczajona W Cz Owieku Czasem Jest Przecie Banalna Zb R Zawiera Opowiada Fair PlayZap Acz, A Ja Ci Ukoj , Rzek A Mier Gniazdo OsWiele Lat, Wiele Przysz O Ci TemuTrikkety Traketty Trak Albo Ze Szcz Ciem Nie Ma Art WKr Tka Ballada O PrzemienieniuJudasz Z Krwi I Ko CiPi Minut Przed Ko Cem LataTo Dla Lucy Lee, Cho Lucy Lee Ju Tu Z Nami Nie MaCztery Pory Mroku