^EPUB ☞ Laiškai Sofijai ⇗ PDF eBook or Kindle ePUB free

O a tapau Keliuosi 7 ir anks iau ir negaliu atsitraukti, kaip man baisiai norisi tapyti Dirbu daugiau kaip po 10 valand Bet argi tai darbas Ne inau, kur dingsta laikas, viskas ka kur dingsta, o a sau keliauju tolimais horizontas savo i svajotojo pasaulio, kuris gal ir dyvinas kiek yra, bet gera man jame Pabaigiau Sonat , nutapiau Fug , o dabar tapau nauj Sonat Kai pagalvoju, kad Tu jas i r si, tai man truput g da ir jau iu trem , man regis, jog tai negana gra u Tau, ir net ateidavo mintis sunaikinti Ar atsimeni, kai naikinai savo darbus Tu, nieko gero Ar atsimeni krosn , piln popieriaus skiau i tavo ranka ra yt , Tu Matai, dabar gal iau puikiai atker yti, bet to nepadarysiu, nes nenoriu niekad savo gyvenime padaryti Zosei n krislelio nemalonumo Tai matai. Labai labai ilta knyga Po jos ir paveikslus matai, ir muzik jauti giliau. ,,Taip tatai darosi pasaulyje Nei a tik jau, nei a laukiau, nei a nor jau o tai ir at jo laim , at jo i nety i. ^EPUB ☚ Laiškai Sofijai ☠ Met Ruden Vilniuje Susitiko Du Mon S, Susipa Ino Ir Patiko Vienas Kitam Nenori Man Duoti Pamok , Bet Tai Nieko, Su Giedru Humoru Tar Sau Mikalojus Konstantinas Iurlionis Absoliu Iai Visk Inojau, Jau Po Keliasde Imt Met Savo Pirm J Ir Lemting J Sp D Prisimin Sofija Kymantait Iurlionien Taip Gim Meil , Ir Prasid Jo Tie Treji Su Puse J Gyvenimo Met , Apie Kuriuos I Knyga Knyga Lai Kai Sofijai Sumanyta Ir Parengta Kaip Dokumentin , I Dalies Memuarin , M K Iurlionio Paskutini Met Biografija Dailininko Ir Kompozitoriaus Lai Kus Su Ad Tinei, V Liau Monai, Papildo S Iurlionien S Ir Kit Am Inink Atsiminimai Bei Lai Kai Knygos Puslapiuose Atsiskleid Ia Svarbiausi Menininko K R Jo Ir Mogaus Gyvenimo Vykiai, Emocin S Bei K Rybin S Paskatos, O Kartu Ir Gniu Dan Ios Aplinkos, Reali I Orini S Lyg Poveikis Lyg Visi Spinduliai L Yje B T Nukreipti Kiaurai Veriant Ugnies Ta KM K Iurlionio Ir S Kymantait S Lai Kai Liudija, Kiek Daug Gali Nuveikti Mon S, Pad Dami Vienas Kitam, Ranka Rankon Engdami Keliu, Kur M K Iurlionis Nusak Paprastais Vilties Od Iais Dirbsime, Tik Dami Geresne Monijos Ateitimi, Tik Dami Savimi, Kad Prid Sime Nors Po Vien Plytel Prie R Mo, Imtais Am I Statomo