FREE DOWNLOAD ⚩ Arhiereul õ eBook or Kindle ePUB free

FREE DOWNLOAD ⚷ Arhiereul ⚦ Arhiereul Ieromonahului Tihon Este O Carte Celebr N Rusia Scris Nainte De Revolu Ia Bol Evic , Ea A Nimerit, Al Turi De Alte C R I Extraordinare Ale Ortodoxiei, Sub T V Lugul Cenzurii Comuniste Aflat Acum La A Doua Edi Ie N Limba Rom N , Arhiereul S A Bucurat De O Bun Primire N R Ndul Credincio Ilor Laici, Dar I Clerici Ieromonah Savatie Ba Tovoi Recent am citit cartea Arhiereul de Ieromonah Tihon, n traducerea lui Mihai Costi i n concep ia grafic i note de subsol a Ieromonahului Savatie Poate c ar trebui s m opresc un pic asupra subiectului c r ii care recunosc mi a pl cut Ac iunea romanului este centrat pe venirea unui arhiereu ntr o oarecare localitate, acesta uime te chiar din prima zi prin originalitatea p storirii, c ci n loc s vin cu mare fast, intr umil n altar unde mai mul i preo i care a teptau venirea oficial a arhiereului nici nu l observ , ba din contra mai spun i bancuri n altar, atunci arhiereul i mustr i le spune C t de des ne dep rt m privirile de la Arhiereul ceresc i le a intim spre arhiereul p m ntesc deasemenea ad ug nd ni te cuvinte foarte actuale i ast zi cu toate c cartea se presupune a fi scris la nceputul secolului XX, citez a venit timpul c nd arhiereii trebuie s i scoat mitrele aurite semnul slavei lui Hristos, i s i bun cununi cu spini, c ci mai mult se hule te ast zi n popor numele Domnului dec t se sl ve te Ori foarte greu cuv nt ns plin de adev r se con ine n fraza rostit de personajul principal, numele c ruia nu se spune, fiind numit simplu arhiereul Dup c teva zile de la venirea oficial a arhiereului acesta hot r te s fac vizite prin toate bisericile aflate n jurisdic ia sa, merge el merge de la biseric n biserc , p n ajunge la biserica p rintelui Gherasim, acesta era deosebit de to i ceila i preo i fiind considerat ciudat, p r.Gherasim i ducea cruces slujirii preo e ti printre azilan i, persone f r ad post, s race i care o cam d deau cu b utura La nceputul numirii sale, p rintele tot inea predici i ndemna pe oameni s se ntoarc de la patimi i p cate, ntr o zi ntr n cr m unde ncepe s propov duiasc , d nd drept exemplu negativ un be iv care aparent dormea n propria vom , la sf r itul cuv nt rii to i din cr m au nceput a r de, p r.Gherasim nu a n eles de ce, atunci o persoan i a spus c be ivul pe care l d drept exemplu este mort, atunci p rintele a v zut marea plag a omenirii Dup acest moment a f cut studii n medicin i a nceput s i lecuiasc pe bolnavi, astfel l s nd la o parte treburile biserice ti, slujind din ce n ce mai pu in i mai scurt, biserica a cam l sat o de izbeli te Astfel arhiereul c nd a vizitat biserica p r.Gherasim a n eles c exist o problem la mijloc, i l provoac la o discu ie n care p r Gherasim i poveste te via a sa La sf r itul relat rii, arhiereul n loc s l mustre sau s l ncurajeze dimpotriv i spune p r.Gherasim c el a descoperit doar o mic parte din plaga omeniirii, dac azilan ii ace tia sunt cei mai nefirici i dup p rerea p r.Gherasim, arhiereul i spune c ntreaga omenire e cuprins de aceast plag Care e numele acestei pl gi Nu are nume Este cunoscut oamenilor sub mii de nume, ns nici unul nu i v de te esen a Manifest rile ei s nt numite boal sau viciu Tr irea ei durere, chin, lacrimi, vaiete i gemete, necazuri Produsul ac iunii ei este numit necur ie, puroi, tin , putregai, sc rn Reflec ia acesteia n domeniul economic se cheam s r cie, cer etorie Prezen a n aer, n ap sau m ncare se cheam infec ie, otrav i tot ce este mai d un tor n sfera activit ii mintale, manifest rile ei sunt tiute ca p cat, necinste, r t cire, f r delege, crim , gre eal , iar n sens metaforic bezn , ntuneric, umbr a mor ii, somn de moarte Scopul lucr rii ei este omor rea a tot ce e viu i descompunerea definitiv , moartea definitiv a universului Rezultatul ac iunii pl gii asupra oamenilor i viet ilor se cheam degenerare spre actul final moartea Plaga ns i nu are nume Poate genera iile viitoare vor p trunde tainele ei, i vor n elege esen a i i vor da un nume, ast zi, ns , c nd vorbim despre ea, c nd dorim s i d m un nume generic, folosim termenul de R u Dup discu ia p trunz toare cu acest p rinte, arhiereul ini iaz construirea caselor pentru ace ti azilan i, care sunt implica i mpreun cu p r.Gherasim n acest proces Astfel arhiereul porne te o frumoas lucrare de p storire i de activitate fructuoas n numele bisericii ns romanul se ncheie trist, ar t nd dup spusele arhiereului c ar fi straniu dac lucrarea sa ar fi l sat n pace de c tre satana care i a b gat coada Astfel la o conferin pe tema prezen ei harului la cei din biserica de rit vechi n care arhiereul spune c fiecare s fie apreciat dup roadele lucr rii sale, c ci Adev rata Biseric trebuie s trezeasc ve nic la via acesta este nvinuit i denun at la sinod.Citate extrase Dac a i fi l sat icoana f c toare de minuni n chipul n care a v dit o nsu i Domnul, pu in probabil dac i ar fi trecut cuiva prin minte s o fure A i mbr cat o n aur, a i mpodobit o cu pietre scumpe i cui trebuiau toate acestea P i, cui trebuiau, acela a venit i le a luat cu necazurile trebuie s lup i i s te rogi mai tare la Dumnezeu Rug ciunea nvoio e te pe om, i mprosp teazp mintea Cre tinii l au p r sit pe Hristos ne ncet nd ns , de a se numi cu numele Lui To i pesimi tii din lume, n fond, s nt oameni bolnavi tiin a este domeniul a ceea ce este explorat i cunoscut, iar credin a a ceea ce este necunoscut i neesplorat oamenii eu uitat cu des v r ire de sufletul pe care l a zidit Dumnezeu i i au inventat un suflet propriu a venit timpul c nd arhiereii trebuie s i scoat mitrele aurite semnul slavei lui Hristos, i s i bun cununi cu spini, c ci mai mult se hule te ast zi n popor numele Domnului dec t se sl ve te Cartea se cite te cu pl cere i, odat citit , nu mai poate fi uitat.